29340
15 Aug 12 at 8 pm

prosa-poesia:

Adora mais ainda se a ideia for certeza.

(Source: pontoinstagram, via prosa-poesia-deactivated2012102)

tags: madonna 
prosa-poesia:

Adora mais ainda se a ideia for certeza.
 550
14 Jul 12 at 12 pm

suicideblonde:

Madonna in 1985

tags: madonna 
suicideblonde:

Madonna in 1985
 220
17 Sep 11 at 1 pm

bohemea:

Madonna by Richard Corman, 1983

tags: Madonna 
bohemea:

Madonna by Richard Corman, 1983
 2970
11 Dec 10 at 12 pm

(via delighht)

tags: madonna